Palkinnot ja ohjeet

1. Millaisia fazer-joulutarinoita muistelet lämmöllä?
2. Lataa kuva tai tarina Instagramiin tai twitteriin ja lisää viestiin #fazerjoulu @fazersuomi.
3. Voit myös osallistua kampanjasivuilta löytyvällä lomakkeella.
4. Viisi tunnelmallisen kuvan tai tarinan jättänyttä, voittaa herkullisen Fazer-tuotepaketin. 
 

JOULUTARINA –KILPAILUN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy (jäljempänä ”Fazer”)
Fazerintie 6
PL 17
00941 Helsinki

Osallistumalla tähän kilpailuun kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Fazerin päätöksiä.

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat yli 12-vuotiaat yksityishenkilöt, pois lukien Fazerin ja niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN

Kilpailu alkaa 1.12.2014 ja päättyy 5.1.2015.

Voit osallistua kilpailuun jakamalla oman Fazer-joulumuistosi kuvana ja lyhyenä tekstinä Instagramissa tai Twitterissä tai osoitteessa joulutarina.fazer.fi. Jaettuihin kuviin ja teksteihin tulee lisätä #fazerjoulu ja @FazerSuomi.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää tietokonetta tai mobiilipäätelaitetta, internet- ja/tai datayhteyttä.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailun voittaja valitaan Fazerin toimesta. Voittajien valintaperusteena on kuvan tai tarinan tunnelmallisuus. Fazerin työntekijöistä koostuva raati valitsee voittajat. Raadin päätökset ovat lopullisia. Voittajia valitaan viisi (5).

Palkintona on tuotepalkinto, joka sisältää Fazerin suosituimpia makeisia. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kanavien kautta riippuen osallistumistavasta. Palkinnot postitetaan suoraan voittajille.

Fazer valitsee kilpailun voittajat kilpailuajan päättymisen jälkeen 7.1.2015 mennessä. Voittajan valitsee Fazerin työntekijöistä koostuva raati. Valintaperusteena on kuvan tai tarinan tunnelmallisuus.

Voittajien nimet voidaan julkaista kampanjasivustoilla tai muissa Fazerin käyttämissä medioissa. Kilpailun voittajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Jos voittajiin ei saada yhteyttä heidän rekisteröimiensä tietojen kautta 9.1.2015 mennessä, palkinto jaetaan listalla seuraavalle.

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer rekisteröi kilpailuun osallistujien tiedot ja käsittelee näitä tietoja kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. (ks. Tietosuojasta tarkemmin rekisteriselosteessa)

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailussa jaettavien palkintojen osalta voi kilpailija olla velvollinen maksamaan veroja. Muista mahdollisista veroista tai maksuista kilpailija vastaa itse.

Kaikki kilpailuun osallistujat vapauttavat Fazerin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, hän on luonut materiaalin itse ja että ao. materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja samalla siirtää Fazerille pysyvästi kaikki siirrettävissä olevat oikeutensa toimittamaansa kilpailumateriaaliin ja että Fazerilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

MUUT EHDOT

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi Fazerin käyttöön, etkä Facebookille. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

TWITTER, INSTAGRAM: Tämä kilpailu ei ole Twitterin tai Instagramin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi Fazer ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.